DEKLARATIONER

Alt affald, som leveres til AFLD I/S, skal deklareres forud for levering. Det betyder, at AFLD skal have visse oplysninger om kunden, affaldet, affaldsproducenten, og transportøren inden affaldet kan indvejes til behandling.

Hvem laver deklarationen?

Det er affaldsproducenten, der har ansvaret for behandling af affaldet og dermed ansvaret for at affaldet bliver deklareret.

Deklarationer

For at kunne udfylde deklarationer skal virksomheden eller anmelderen være oprettet som bruger i AFLDs deklarationssystem.

Der skal udfyldes én deklaration for hver fraktion (vare), en affaldsproducent ønsker indvejet til behandling. En deklaration kan benyttes flere gange i en tidsbregrænset periode.

På informationssiden i AFLDs deklarationssystem, vil man kunne finde mere information om deklarering af affald og selve deklarationssystemet.

OBS: Leverandører uden CVR nr. som ønsker at aflevere affald hos AFLD skal betale kontant

Opret deklaration

Oprettelse af bruger og udfyldelse af affaldsdeklarationen sker online i AFLDs deklarationssystem via nedenstående link.

Link til AFLDs deklarationssystem

BEMÆRK.

Modtagelse af affald kan først ske, når anmelderen har modtaget en accept i form af en godkendt deklaration fra AFLD I/S.

Modtageanlæg

AFLD I/S har flere modtageanlæg. Vær opmærksom på at det på deklarationen vil fremgå, hvilke af AFLDs modtageanlæg, der vil kunne modtage den pågældende fraktion.

Fordele for virksomheden

Virksomheden eller anmelderen, der er oprettet som bruger i AFLDs deklarationssystem, vil efterfølgende kunne se egne deklarationer, afsluttede vejninger og trække rapporter med affaldsdata. Informationerne vil f.eks. kunne anvendes til miljøarbejdet på virksomheden og udarbejdelse af f.eks. et grønt regnskab.

Spørgsmål vedrørende deklarering af affald besvares på telefon:

AFLD tlf. 9714 8444

Link til AFLDs deklarationssystem

 

Open Experience ApS