DEKLARATIONER

AFLD har indført nyt vejesystem pr. 1. september 2017.

Hvad betyder det i praksis? Det nye vejesystem er bygget op på for-deklarationer, således at alle læs skal være forhåndsanmeldt til anlægget.

Der skal bruges 1 deklaration pr. fraktion (vare), der indvejes. Hvis der indvejes med samme fraktion på forvogn og hænger skal der bruges 1 deklaration og er der flere fraktioner skal der medbringes deklaration for hver fraktion.

Deklarationen udfyldes og sendes til godkendelse til AFLD pr. mail: vejebod@afld.dk (vedr. AFLD Fasterholt) eller til gh@afld.dk (vedr. AFLD Tarm, Nybro omlastestation eller Ringkøbing omlastestation). 

Den godkendte deklaration returneres herefter på mail til anmelderen, som skal sørge for at aflevere denne til transportøren.

DEKLARATION SKAL VÆRE GODKENDT AF AFLD INDEN TRANSPORTØR KAN KOMME MED FRAKTIONEN!

Såfremt der oplyses en anden betaler, vil AFLD kontakte betaleren og deklarationen vil blive godkendt efter betalerens accept.

Deklarationen kan hentes HER.

 

BEMÆRK 

Fra 1. januar 2019 træder et opdateret deklarationssystem i kraft, hvorefter man ikke længere skal indsende en PDF-deklaration, men i stedet udfylde en online deklaration.

Open Experience ApS