Sorteringsvejledninger

Det er vigtigt at sortere affaldet på den rigtige måde - både af hensyn til miljøet og økonomien.

Detaljerede sorteringsvejledninger findes ved at klikke på fraktion nedunder.                                                                                                     Nedenstående skema viser også hvor virksomheder kan aflevere de forskellige fraktioner.

Sorteringsvejledninger

AFLD Fasterholt

AFLD Tarm

Deponi

- blandet affald

- tagplader/asbestholdigt affald

- PCB forurenet affald (<50 mg/kg)

- mineralsk affald

- gips

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

Brændbart

- brændbart affald

 

x

 

x

Byggeaffald

- beton

- tegl

- beton og tegl

 

 

x

x

x

Papir og pap

- pap

- papir

- papir og pap blandet

 

 

x

x

x

Hård plast

- plast mix hård - kvalitet A

- plast mix hård - kvalitet B

- PVC rør

- PVC rør og tagplader

- PVC hård og blødt

 

 

x

x

x

x

x

Plast folie

- landbrugsfolie

- wrapfolie

- plastfolie farvet/klart

 

 

x

x

x

Have-/parkaffald

- haveaffald

- trærødder - kvalitet A

- trærødder - kvalitet B

 

x

x

x

 

x

x

x

Træ

- UDETRÆ - Træ A2/A3 til termisk udnyttelse

- UDETRÆ - Træ A4 til termisk udnyttelse

 

x

x

 

x

x

 

For yderligere oplysninger vedr. andet genanvendeligt affald og farligt affald bedes I kontakte AFLD.

 

 

Open Experience ApS