BORGER 

Kommunerne i AFLD har en række forskellige ordninger for affald fra borgerne.  AFLD har i den sammenhæng primært den rolle at afsætte det affald, som du sorterer og afleverer på genbrugsplads og miljøstationer - og derved sikre, at affaldet bliver genanvendt optimalt med hensyn til miljø og økonomi.

De seks ejerkommuner i AFLD har på egne hjemmesider beskrevet de forskellige ordninger og krav til sortering, som gælder for kommunens borgere. Du kan i menuen nedenfor finde AFLDs seks ejerkommuner med links til de relevante dele af kommunernes egne hjemmesider.

AFLD varetager dagrenovationsordningen for Ringkøbing-Skjern Kommune. Under Ringkøbing-Skjern Kommune finder du derfor en række oplysninger, som vedrører dagrenovationsordningen - herunder priser, tilmelding til ordningen af helårsbolig eller sommerhus, muligheder for valg af beholder m.v.

Billund Kommune   Ikast-Brande Kommune
Hedensted Kommune   Herning Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune   Varde Kommune
Open Experience ApS