BYGGEAFFALD

Ved renoverings- eller nedrivningsprojekter er det altid bygherrens ansvar, at byggeaffaldet bliver håndteret korrekt.

Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes i forhold til type og forureningsgrad. Derfor er der krav til miljøkortlægning af affald, hvor der bruges fastsatte grænseværdiertil at vurdere, om affaldet er uforurenet, forurenet eller farligt. 

Få overblik over, hvordan du håndterer dit byggeaffald fra start til slut på mitbyggeaffald.dk.

Hvis du tilgår mitbyggeaffald.dk på en mobil, får du mulighed for at installere mitbyggeaffald.dk som app.

Informationerne fra mitbyggeaffald.dk forventes også at tilbydes i en printvenlig version. Når denne udgives, opdateres siden her med link dertil.

Grænseværdier for stoffer, som er typiske i byggeaffald kan ses HER

Open Experience ApS