BYGGEAFFALD

Ved renoverings- eller nedrivningsprojekter er det altid bygherrens ansvar, at byggeaffaldet bliver håndteret korrekt.

Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes i forhold til type og forureningsgrad. Derfor bruges grænseværdierne til at vurdere, om affaldet er rent, forurenet eller farligt og dermed, hvordan det skal håndteres.

Se vejledning om byggeaffald HER

Grænseværdier for stoffer, som er typiske i byggeaffald kan ses HER

Open Experience ApS