DEKLARATIONER

AFLD indfører nyt vejesystem pr. 1. september 2017.

Hvad betyder det i praksis? Det nye vejesystem er bygget op på for-deklarationer, således at alle læs skal være forhåndsanmeldt til anlægget.

Der skal bruges 1 deklaration pr. fraktion (vare), der indvejes. Hvis der indvejes med samme fraktion på forvogn og hænger skal der bruges 1 deklaration og er der flere fraktioner skal der medbringes deklaration for hver fraktion.

Deklarationen, som kan hentes HER, udfyldes og sendes til godkendelse til AFLD pr. mail: afld@afld.dk.

Den godkendte deklaration returneres herefter på mail til anmelderen, som skal sørge for at aflevere denne til transportøren.

Såfremt der oplyses en anden betaler, vil AFLD kontakte betaleren og deklarationen vil blive godkendt efter betalerens accept.

AFLD arbejder målrettet mod at gøre deklarering af affald endnu lettere, både for anmelder og for AFLD. Derfor arbejdes der i øjeblikket på et nyt system, der bliver tilgængeligt via hjemmesiden, hvorfra affaldet kan deklareres. Indtil dette system er testet og klar kan PDF-deklarationen benyttes, men erstattes på sigt at det nye system. Du kan på hjemmesiden holde dig orienteret om status vedr. dette.

Open Experience ApS