FARLIGT AFFALD

Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner tilbyder at virksomheder kan få afhentet, håndteret og bortskaffet farligt affald af AFLD Tarm. PCB affald fra øvrige virksomheder i AFLDs område kan modtages på AFLD Fasterholt.

Virksomheder må aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne uden beregning. Mængder derudover skal der betales for. Der henvises til kommunernes hjemmesider for yderligere information.

Farligt affald er typisk kendetegnet ved en eller flere af egenskaberne:

 • Brandfarligt
 • Sundhedsskadeligt
 • Miljøfarligt
 • Giftigt
 • Ætsende

Det kan blandt andet være:

 • Opløsningsmidler og rensevæsker
 • Syrer og baser
 • Spildolie og spildevandstyper
 • Maling-, lak- og limrester
 • Bekæmpelsesmidler
 • Spraydåser og trykflasker
 • PCB-forurenet bygningsaffald
 • Klinisk risikoaffald.

 

 

 

Open Experience ApS