Miljøgodkendelser

AFLD Fasterholt har følgende godkendelser:

Komposteringshal af februar 2002

Emballeret støvende asbestaffald af 8. februar 2008

Omlæssehal Fasterholt - miljøgodkendelse til opsamling af perkolat af 27. januar 2009

Overgangsplan og revudering af 18. februar 2009

Oplag og neddeling af affaldstræ af 19. februar 2009

Farligt affald fra kommunale indsamlingsordninger af 24. juni 2009

Omlæssehal for affald (tillæg) af 22. februar 2010

Genbrugsplads af 18. marts 2010

§19- og tilslutningstilladelse til etablering af perkolatlagune af 24. okt. 2011

Tilslutningstilladelse til afledning af perkolat til off.kloak af 16. januar 2012

Lettere forurenet jord af 10. april 2012 

Tilladelse til etablering af perkolatlagune og afledning af perkolat(overfladevand) til renseanlæg af 29. marts 2013

Have/park affald (ændring af vilkår i overgangsplan og revudering) af 4. juli 2013

Lettere forurenet jord (tillæg) af 3. marts 2014

Nye affaldsfraktioner på oplags- og behandlingsområdet af 20. maj 2014

Nye affaldsfraktioner på genbrugsplads for erhvervsaffald af 25. juni 2014

Tilslutningstilladelse, tilladelse til afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg af 26. maj 2016

Tilladelse til indbygning af jordlignende fraktioner af 19. oktober 2017

Tilladelse til mellemlagring af 10.000 ton balleret forbrændingsegnet affald af 12. december 2017  

Miljøgodkendelse til udvidelse af kapacitet til kompostering af have- og parkaffald fra 30.000 - 45.000 ton af 19. februar 2018 

Tillæg til tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 vedr. afledning af overfladevand af 26. november 2018 

 

 

Open Experience ApS