Miljøpolitik 

AFLD skal sikre miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering for ejerkommunerne, herunder medvirke til at opfylde de nationale genindvindingsmål og understøtte arbejdet med cirkulær økonomi.

Virksomhedens ambition er at opnå optimal bæredygtighed i alle processer og handlinger.

Vi tilstræber derfor at udvikle os kontinuerligt for øget energibesparelse, mindsket miljøbelastning og tilpasning til gældende observationer om klimapåvirkning.

Dette gør vi ved (indenfor de gældende rammer, herunder økonomiske mv.):

  • at sikre, at vore anlæg er så ressourcebesparende og miljøtilpassede som muligt
  • at have klare handlingsplaner for at handle hurtigt og korrekt og undgå uheld (dersom uheld skulle forekomme)
  • at arbejde mod den højest mulige reelle genanvendelse af affald (dersom affaldet ikke kan placeres højere i affaldshierarkiet)

 

 

Open Experience ApS