JORD OG JORDLIGNENDE FRAKTIONER KAN MODTAGES PÅ AFLD FASTERHOLT

AFLD modtager følgende typer jord:

  • Ren jord/forurenet jord, der er analyseret og forhåndsgodkendt til indbygning
  • Jord til kartering

I begge kategorier modtages både jord uden urenheder og jord til soldning.

 

AFLD modtager følgende typer jordlignende fraktioner til indbygning, som er anlyseret og forhåndsgodkendt:

  • Boremudder/boreslam
  • Vasket sand fra sandfang på rensningsnlæg
  • Harpet fejesand
  • Harpet rendestenssand
  • Sediment fra søer, damme og regnvandsbassiner

 

AFLD modtager følgende typer jordlignende fraktioner til kartering:

  • Vasket sand fra sandfang på rensningsnlæg
  • Harpet fejesand
  • Harpet rendestenssand

I begge kategorier modtages jordlignende fraktioner uden urenheder og til soldning.

 

Der er udarbejdet en vejledning for levering af analyseret og forhåndsgodkendt jord og jordlignende fraktioner, som kan hentes HER.

Der er udarbejdet en vejledning for levering af jord og jordlignende fraktioner til kartering, som kan hentes HER.

 

Er der spørgsmål, kan de rettes til:

Driftschef Mogens Thude på tlf. 9714 8420/2069 6051 eller mt@afld.dk.

Open Experience ApS