MODTAGELSE AF JORD PÅ AFLD FASTERHOLT

AFLD har miljøtilladelse til at modtage følgende typer overskudsjord

  • Jord, der er analyseret og godkendt til indbygning
  • Jord til kartering

I begge kategorier modtages både jord uden urenheder og jord til soldning

Der er udarbejdet en vejledning for levering af analyseret og godkendt jord, som kan hentes her.

Der er udarbejdet en vejledning for levering af jord til kartering, som kan hentes her.

Oplysningsskema vedr. betaler kan hentes her.

Oplysningsskema vedr. den ansvarlige for jordkørslen kan hentes her.

 

Skemaerne kan udfyldes elektronisk og printes ud.

 

Er der spørgsmål, kan de rettes til:

Driftschef Mogens Thude på tlf. 97 14 84 20 eller mt@afld.dk.

Open Experience ApS