Nye sorteringskrav på deponeringsegnet affald pr. 1. januar 2020

18-12-2019

AFLDs deponeringsegnet affald aftages pr. 1. januar 2020 af Reno Djurs. Aftalen medfører nye sorteringskrav til deponeringsegnet affald. Se opdateret sorteringsvejledning på hjemmesiden.

OBS - vær især opmærksom på følgende:

- Ikke-genanvendeligt gips skal afleveres til deponi som en separat fraktion.

- Kun ikke-genanvendeligt stenuld modtages til deponi - afleveres i fraktionen "Blandet deponi"

Yderligere spørgsmål vedr. nye sorteringskrav kan stilles til Mogens Thude på tlf. 20 69 60 51.

 

Open Experience ApS