Nyt vedr. modtagelse af mineralsk deponiaffald

10-11-2021

Grundet krav fra AFLDs aftager, kan AFLD fremmedrettet ikke længere modtage mineralsk deponiaffald, så som metalstøv, filterkager o.l., emballeret i jernfade.

I stedet skal sådanne fraktioner leveres emballeret i bigbags. 

Bigbags må kun fyldes halvt af hensyn til håndtering.

ps. Vi modtager selvfølgelig de fade, som I allerede har fyldt eller er ved at fylde.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til Veje Team på tlf. 97 37 33 77 eller på mail: VejeTeam@afld.dk 

Open Experience ApS