OBS! Vejledning for asbestholdige materialer er opdateret

14-09-2022

Opdateringen går bl.a. ud på, at affaldslæs med asbestholdigt materiale som vurderes IKKE at overholde reglerne iflg. AFLDs sorteringsvejledning bliver afvist.

 

Kravene vedr. aflevering af asbestholdige materialer hos AFLD kan findes på AFLDs hjemmeside under sorteringsvejledninger (under fanen - Virksomheder, Affaldsfraktioner). Klik her.

 

AFLD er forpligtet til at underrette Miljøstyrelsen og affaldsproducenten om afviste læs, samt affaldsproducenten og/eller transportørens hjemkommune.

Open Experience ApS