SORTERINGSVEJLEDNINGER AFLD FASTERHOLT

Hvis intet andet er anført, må affald sammenblandes, såfremt det
tilhører samme affaldskategori.


Støvende affald skal være emballeret eller befugtet ved levering.

Småt forbrændingsegnet affald:
Fast affald med en positiv brændværdi, som har et diagonalmål på max. 1 m.

Kompakte dele må højst måle 20 cm x 20 cm x 100 cm eller ø25 cm x 100 cm.

Stort forbrændingsegnet affald:
Fast affald, med en positiv brændværdi, som ikke overholder mål, svarende til småt forbrændingsegnet affald.

Listen er ikke udtømmende

D = Deponi
F = Forbrænding
G = Genanvendelse

Affald
 
Specialaffald

Aske, slibestøv,
blæsemiddel m.v.

   

D

Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag eller befugtet

Blandet affald fra brand iblandet aske
-asbestholdig

   

D

Modtages kun efter forudgående aftale.
Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag eller befugtet

Blandet affald fra brand iblandet aske
- ikke-asbestholdig

   

D

Modtages kun efter forudgående aftale.
Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag eller befugtet

Fibercement (eternit), cementbunden og skifer
- asbestholdig,
- stabelbare plader

   

D

Skal leveres separat på palle. Må blandes med ikke-asbestholdig fibercement /skifer

Fibercement (eternit) cementbunden og skifer 
- ikke-asbestholdig
- stabelbare plader

   

D

Skal leveres separat på palle. Må blandes med asbestholdig fibercement/skifer

Fibercement (eternit)cementbunden
- asbestholdig
- rygninger

   

D

Skal leveres separat på palle.
Må blandes med ikke-asbestholdige rygninger

Fibercement (eternit) cementbunden
- ikke-asbestholdig
- rygninger

   

D

Skal leveres separat på palle. Må blandes med asbestholdige rygninger

Fibercement (eternit), cementbunden og skifer
- asbestholdig
- itugåede plader

   

D

Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag. Må blandes med ikke-asbestholdig fibercement/skifer

Fibercement (eternit), cementbunden og skifer
- ikke-asbestholdig
- itugåede plader

   

D

Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag.
Må blandes med asbestholdig fibercement/skifer

Asbestholdige plader (bløde)

   

D

Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag

Asbestholdigt affald fra tagrensning

   

D

Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag

Vinduer/døre af træ eller træ/alu. inkl. glas, produceret før 1977, max. 2 x 3 m

- PCB-holdig

G

F

 

Skal leveres separat og uemballeret.

Beton, tegl, jord, asbest

- PCB-holdig

 

F

 

Skal leveres separat på palle i tæt, lukket bigbag.

Fugemasse

- PCB-holdig

 

F

 

Skal leveres separat på palle i  spændelågsfad.

Træ, alu, plast, maling (udhærdet), glas

- PCB-holdig

 

F

 

Skal leveres separat og uemballeret.

         
 
Byggeaffald

Beton (inkl. armeringsjern)

G

   

Kun fra offentlige virksomheder og husholdninger.

Skal leveres separat.

Fibergips

   

D

 

Gips

G

 

D

Kun fra offentlige virksomheder og husholdninger.

Uden metalskinner.
Genanvendelse: Skal leveres separat

Gasbeton

G

     

Leca

G

     

Mineraluld

   

D

 

Tagpap/murerpap

 

F

   

Tegl (uglaseret)

G

   

Kun fra offentlige virksomheder og husholdninger.

Træbeton (troldtekt)

 

F

   

Cementspånplade

 

F

   

Vinduer og døre af træ eller træ/alu inkl. glas produceret fra og med 1977
- ikke PCB-holdig

G

F

D

Skal leveres separat

 
Dæk

Dæk Ø>1,40 m uden fælg

   

D

 
 
Glas

Autorude

G

   

Må blandes med planglas og lamineret glas

Planglas

G

 

D

Genanvendelse: Må  blandes med autoruder og  lamineret glas

Lamineret glas

G

 

D

Genanvendelse: Må blandes med autoruder og planglas

Spejlglas

   

D

 

Ildfast glas

   

D

 

Keramisk glas

   

D

 

Farvet glas

   

D

 
 
Glaseret affald

Flise

 

 

D

 

Porcelæn

 

 

D

 

Keramik

 

 

D

 

Sanitet

G

 

D

Genanvendelse: Kun hvid sanitet. Skal leveres separat

Tegl

 

 

D

 

Klinke

 

 

D

 
 
Gulvbelægning

Linolium

 

F

 

 

Vinyl

 

 

D

 

Tæppe

 

F

 

 
 
Have/park

Grene, græs, blade m.m.

G

 

 

Skal leveres separat

Trærod, træstød

 

F

 

Skal leveres separat

 
Jord

Ren jord / forurenet jord
(analyseret og godkendt)  

G

 

 

Modtages kun efter
forudgående aftale.
Skal leveres separat

Jord til kartering
 

 

 

 

Modtages kun efter
forudgående aftale.
Skal leveres separat

 
Plast

Landbrugsfolie, tykkelse
min. 0,1 mm (sort/hvid)

G

 

 

Skal leveres separat.
Ingen snore/plastsække.

Strækfolie/wrapfolie (hvid/grøn)

 

F

 

 

PVC (blød)
- såsom vinylgulv, tagfolie,
kraftig presenning, 
ventilationsslange, armeret
vand/luft-slange m.v.

 

 

D

 

PVC (hård)
- såsom drænrør, kloakrør,
tagrende, tagplade m.v.

G

 

 

Skal leveres separat

Hård plast (ikke PVC)

G

F

 

Genanvendelse: Skal leveres separat

Øvrigt plast (ikke PVC)

 

F

 

 
 
Træ

Affaldstræ (palletræ, tømmer, lim-, malet, laminat og melamin træ uden glas, møbelstof m.v.)

G

F

 

Genanvendelse: Skal leveres separat

Imprægneret træ (sveller, elmaster, plankeværk, stakit, brædder, vinduer og døre uden glas produceret fra og med 1977  m.v.)

 

F

D

Forbrænding: Skal leveres separat

 
Øvrige

Dagrenovation

 

F

 

Skal leveres separat

Dagrenovationslignende affald

 

F

 

Skal leveres separat

Glasfiber

 

 

D

 

Metal

G

 

 

Skal leveres separat

Natursten

G

 

 

 

Ristegods

 

F

 

Skal leveres separat

Springmadras

 

F

 

 

Opfej (inde)

 

 

D

 

Opfej (ude)

 

 

D

 

Sandfangssand/skifersand o.lign

 

 

D

Skal leveres separat

Øvrigt forbrændingsegnet affald, der ikke er omfattet af krav om frasortering til genanvendelse, 
specialbehandling
eller deponi

 

F

 

Lagerstabilt affald
dvs. ikke dagrenovation
og dagrenovationslignende
affald


 

Øvrigt deponeringsegnet affald, der ikke er omfattet af krav om frasortering til genanvendelse specialbehandling eller  forbrænding

 

 

D

 
Open Experience ApS