SORTERINGSVEJLEDNINGER AFLD TARM

Her findes detaljerede vejledninger om sortering - primært til anvendelse for virksomheder. Download i pdf-format til udskrift.

Generelt

Se billeder af specielle materialer med vejledning

Affald
 
Pap og papir

Papir/aviser

     

 

Pap

     

 

Plast

LDPE Plastfolie

     

 

Bigbags

     

 

LDPE Landbrugsfolie

     

 

Kartoffelfolie - gulerodsfolie - wrapfolie

     

 

PVC Blandet hård og blød

     

 

PVC (Hård)

     

 

HDPE plastdunke / tønder

     

 

PP plastkasser

     

 

PP havemøbler

     

 

PET plastflasker

     

 

EPS Flamingo - pakkevejledning for presset EPS

  • Pressede blokke af EPS, med en vægtfylde på > 200 kg/m3, kan afsættes til genbrug. Blokkene skal krydsstables på en almindelig palle (80 x 120 mm). Maksimum højde er 130 cm (incl. palle). Den færdige palle skal wrappes med folie, så materialet fastholdes under transport. Små blokke fra f.eks. Miltek 900 skal pakkes i en pallepose.
     

 

HDPE Vejkantpæle

     

 

PS plastbakke

     

 

Blandet hård plast (HDPE-PP-PET-PS og ikke PCV)

     

 

Glas og dæk

Planglas

     

 

Autoruder

     

 

Glas med rammer

     

 

Dæk

     

 

Diverse genbrug

Gips

     

 

Tegl og beton

     

 

Sanitet / porcelæn

     

 

Metal / skrot

     

 

Blandet erhvervsmateriale i mini-/midicontainere

     

 

Jord

     

 

Have-/gren-/parkaffald

     

 

Stenuld

     

 

Asfalt

     

 

Brændbart

Småt brændbart / brændbart til neddeling

       

Træ til energiudnyttelse

     

 

Brændbart i mini-/midicontainere

     

 

Lim- og lakaffald

     

 

Imprægneret træ

     

 

Deponering

Deponerbart affald

     

 

Eternit og asbest affald

     

 

Diverse deponering / Farligt affald

PCB affald / PBC holdige materialer

     

 

Usorteret

Usorteret affald

     

 

Open Experience ApS