VIRKSOMHEDERS AFFALD ER EN AF VORES STÆRKESTE SIDER

Som følge af en lovændring henter AFLD som udgangspunkt kun kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald hos kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

For private virksomheder varetages denne opgave af private aktører.

Private virksomheder skal sortere genanvendelige materialer iht. affaldsbekendtgørelsens krav og aflevere materialerne til en godkendt indsamlingsordning eller direkte til et godkendt anlæg. Du finder oversigt over godkendte transportører, indsamlere og behandlingsanlæg i Affaldsregistret.

Som udgangspunkt kan private virksomheder stadig aflevere de fleste former for affald på AFLDs anlæg, hvor noget af affaldet håndteres af private aktører. Du kan nedenfor finde mere om det affald, der kan modtages på AFLDs anlæg under punktet Affaldsfraktioner. Behandlingspriser findes under punktet Priser og gebyrer.

Der henvises til nedenstående links til AFLD-kommunernes hjemmesider for yderligere oplysninger om reglerne for håndtering af erhvervsaffald:

Billund Kommune

Hedensted Kommune

Herning Kommune

Ikast-Brande Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Varde Kommune

Open Experience ApS