YDELSER VEDR. FARLIGT AFFALD

AFLD har en række muligheder og tilbud til virksomheder, der angår tømning, konsulentbistand ved oprydningsopgaver samt kurser i håndtering af farligt affald/farligt gods.

Vi tilbyder bl.a.

1. Tømning af:

  • Olie- og benzinudskiller
  • Sandfang

Abonnementsordning inkluderer en eller flere årlige tømninger og lovpligtigt tilsyn.

2. PCB- og tungmetalholdigt byggeaffald over grænseværdierne.

  • Mindre mængder kan afleveres på AFLD Tarm (HUSK at udfylde/oprette deklaration på AFLDs hjemmeside inden I afleverer farligt affald)
  • Ved større mængder fra f.eks. nedrivning og renovering - ring og forhør nærmere for en optimal og praktisk løsning

3. Konsulentbistand ved oprydningsopgaver

  • Besøg og praktiske løsninger ved oprydningsopgaver af farligt affald
  • Rådgivning i forbindelse med sortering, emballering, pakning og opmærkning inden transport.

4. Kurser i håndtering af farligt affald / farligt gods.

  • Kurser afholdes jævnligt og omhandler bl.a. ADR-transportregler af farligt godt.

 

Yderligere information

Affaldet håndteres efter gældende lovgivning og bortskaffes til godkendte behandlingsanlæg.

Ring og hør nærmere på telefon 97373377 (spørg efter Bente Lønne) eller send os en mail med firmanavn, kontaktperson og telefonnummer, så kontakter vi dig snarest muligt.

Open Experience ApS