Miljørigtig affaldshåndtering


AFLD er et fælleskommunalt affaldsselskab. Vores vigtigste opgave er at modtage og håndtere affald fra ejerkommunerne. Det gør vi dagligt med fokus på miljø, økonomi og samarbejde på vores to behandlingsanlæg i Fasterholt og Tarm.

Broget Fluesnapper nær Fasterholt anlæg
Broget Fluesnapper nær Fasterholt anlæg

For transportører, affaldsproducenter og indsamlingsvirksomheder


Deklarering

Opret en deklaration før du afleverer affald

Modtageanlæg

Rutevejledning og åbningstider for Fasterholt og Tarm

Modtagekrav

Se krav til modtagelse og levering af erhvervsaffald

Farligt affald

AFLD modtager kun visse former for farligt affald

Forår på Tarm anlæg, dronefoto
Forår på Tarm anlæg, dronefoto

Aktuelt hos AFLD


Tekstilaffald

Tekstilaffald bliver sorteret op i tekstiltyper. Tekstiltyperne bliver spundet op til tråde til tøj, klippet til klude, eller går til energiudnyttelse.
AFLD Fasterholt, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

Have- og parkaffald

AFLD stopper pr. 30. september 2023 med at håndtere have‐ og parkaffald på både AFLD Tarm og AFLD Fasterholt.

Online guide til affaldssortering


Ressourceportalen er AFLDs guide til affaldssortering. Find information om de mange forskellige affaldsfraktioner både på genbrugspladserne og i dine beholdere derhjemme.

Mobiltelefon med fraktionen haveaffald vist. Ressourceportal.dk.
AFLDs sorteringsguide på mobiltelefon