Korrekt håndtering af byggeaffald

Sådan søger du tilladelse og håndterer dit byggeaffald, når du skal rive ned eller foretage en større ombygning.

Særlige krav til byggeaffald

Ved renoverings- eller nedrivningsprojekter er det altid bygherrens ansvar, at byggeaffaldet bliver håndteret korrekt.

Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes i forhold til type og forureningsgrad. Derfor er der krav til miljøkortlægning af affald, hvor der bruges fastsatte grænseværdier til at vurdere, om affaldet er uforurenet, forurenet eller farligt.

Håndtering fra start til slut

Få overblik over, hvordan du håndterer dit byggeaffald fra start til slut på mitbyggeaffald.dk eller i folderen Skal du rive ned eller renovere?

Hvis du tilgår mitbyggeaffald.dk på en mobil, får du mulighed for at installere mitbyggeaffald.dk som app.

I dataarket Grænseværdier for indhold af miljøproblematiske stoffer i byggeaffald der kan hentes på mitbyggeaffald.dk, finder du oplysninger om grænseværdier for de stoffer, som er typiske i byggeaffald.