Mand udfylder affaldsdeklaration på iPhone 8

Deklaration til aflevering af affald

Hent deklaration forud for aflevering af affald, og se hvilke krav, der er til oprettelsen af deklarationer.

Opret deklaration

Oprettelse af bruger og udfyldelse af affaldsdeklarationen sker online i AFLDs deklarationssystem.

Krav til deklarering

Alt affald, som leveres til AFLD, skal deklareres forud for levering.

Det betyder, at AFLD skal have oplysninger om kunden, affaldet, affaldsproducenten, og transportøren inden affaldet kan indvejes til behandling.

Modtagelse af affald kan først ske, når anmelderen har modtaget en accept i form af en godkendt deklaration fra AFLD.

Hvem laver deklarationen?

Det er affaldsproducenten, der har ansvar for at affaldet bliver deklareret.

Deklarationer

  • For at kunne udfylde deklarationer skal virksomheden eller anmelderen være oprettet som bruger i AFLDs deklarationssystem.
  • Der skal udfyldes én deklaration for hver fraktion (vare), en affaldsproducent ønsker indvejet til behandling. En deklaration kan benyttes flere gange i en tidsbregrænset periode.
  • På informationssiden i AFLDs deklarationssystem, kan man finde mere information om deklarering af affald og deklarationssystemet.
  • Leverandører uden CVR nr., som ønsker at aflevere affald hos AFLD, skal betale kontant.

Modtageanlæg

AFLD har flere modtageanlæg. Vær opmærksom på, at der på deklarationen fremgår, hvilke af AFLDs modtageanlæg, der kan modtage den pågældende fraktion.

Fordele for virksomheden

Virksomheden eller anmelderen, der er oprettet som bruger i AFLDs deklarationssystem, vil efterfølgende kunne se egne deklarationer, afsluttede vejninger og trække rapporter med affaldsdata. Informationerne kan anvendes til miljøarbejde i virksomheden og udarbejdelse af grønne regnskaber.

Spørgsmål vedrørende deklarering af affald besvares af AFLD på telefon 97 14 84 44.