Gærdesmutte på metalskrot i Tarm

Håndtering af farligt affald

AFLD modtager ikke farligt kemikalieaffald, men modtager farligt byggeaffald i mindre mængder og tilbyder tømning af olieudskillere, rådgivning og kurser.

Virksomheder må aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne uden beregning. Mængder derudover faktureres. Der henvises til kommunernes hjemmesider for yderligere information.

AFLD modtager ikke farligt kemikalieaffald på vores anlæg i Tarm og Fasterholt – det kunne f.eks. være:

 • Brandfarlige væsker f.eks. opløsningsmidler
 • Miljøfarlige kemikalier klassificeret som farligt affald
 • Giftige stoffer og div. bekæmpelsesmidler
 • Ætsende stoffer som syrer, baser, klorholdige stoffer
 • Spildolie og spildevandstyper
 • Maling, lak- og limrester

Der modtages heller ikke klinisk risikoaffald f.eks. kanyler.

Ydelser vedrørende farligt affald

AFLD har en række muligheder og tilbud til virksomheder. Mulighederne angår tømning af olieudskillere, rådgivning ved oprydningsopgaver samt kurser i håndtering af farligt affald og farligt gods.

Vi tilbyder bl.a.:

Tømning af olieudskillere:

Vores abonnementsordning inkluderer en eller flere årlige tømninger og lovpligtigt tilsyn:

 • Sandfang
 • Olie- og benzinudskillere

PCB- og tungmetalholdigt byggeaffald over grænseværdierne

 • Mindre mængder kan afleveres på AFLD Tarm. Husk at oprette og udfylde deklaration på AFLDs hjemmeside inden farligt affald leveres.
 • Ved større mængder fra f.eks. nedrivning og renovering: ring og forhør nærmere for en optimal og praktisk løsning

Kurser i håndtering af farligt affald og farligt gods

 • Kurser afholdes jævnligt og efter behov og omhandler bl.a. ADR-transportregler af farligt godt. Ring gerne og forhør nærmere

Yderligere information

Affaldet håndteres efter gældende lovgivning og bortskaffes til godkendte behandlingsanlæg.

Ring og hør nærmere på telefon 97 37 33 77 (spørg efter Bente Lønne) eller send os en mail på afld@afld.dk med firmanavn, kontaktperson og telefonnummer, så kontakter vi dig snarest muligt.