Fasterholt anlæg, forår

Modtagelse af jord

AFLD Fasterholt modtager jord og jordlignende fraktioner, herunder jord til kartering. Hent vejledninger til aflevering her.

Jord og jordlignende fraktioner

Jord og jordlignende fraktioner kan modtages på AFLD Fasterholt.

AFLD Fasterholt modtager følgende typer jord:

  • Ren jord og forurenet jord, der er analyseret og forhåndsgodkendt til indbygning
  • Jord til kartering

I begge kategorier modtages både jord uden urenheder og jord til soldning. Jorden skal være soldbar.

Jordlignende fraktioner til indbygning

AFLD modtager følgende typer jordlignende fraktioner til indbygning, som er analyseret og forhåndsgodkendt:

  • Afvandet boremudder/boreslam
  • Vasket sand fra sandfang på rensningsanlæg
  • Harpet fejesand
  • Harpet rendestenssand
  • Afvandet sediment fra søer, damme og regnvandsbassiner

Hent vejledninger

Vejledningerne for de to typer jord kan hentes her:

Vejbod og vejekort

AFLD har for nyligt opdateret vejeboden i Fasterholt, og der er nu to vægte, hvilket gør hastigheden højere for ind- og udkørsel. Alle samarbejdspartnere kan få vejekort, så man hurtigt og uden hjælp kan veje ind og ud på vægten.

Er der spørgsmål, kan de rettes til driftschef Mogens Thude på telefon 20 69 60 51 eller mt@afld.dk.