Fasterholt anlæg, sommer

Modtagekrav for erhvervsaffald

Der er særlige krav til modtagelse af visse former for erhvervsaffald. Se kravene her, og hvilke behandlingsanlæg der tager imod.

Deponi

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Blandet affald
Tagplader / asbest
PCB-forurenet <50 mg/kg
Mineralsk affald
Gips

Brændbart affald

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Brændbart affald

Byggeaffald

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Beton
Mursten og tegl

Papir og pap

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Papir
Pap
Papir og pap blandet

Hård plast

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Plast mix hård
PVC rør
PVC hård
PVC hård og blød

Plastfolie

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Landbrugsfolie
Wrapfolie
Big bags
Farvet eller klart plastfolie

Have- og parkaffald

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Haveaffald
Trærødder

Træ

AffaldsfraktionFasterholtTarm
Udendørs træ A2/A3 til termisk udnyttelse
Udendørs træ A4 til termisk udnyttelse