Sikkerhedsregler på AFLDs anlæg

Se sikkerhedsregler og kontaktoplysninger ved ulykker og brand på AFLDs anlæg - og hent sikkerhedsfolder.

Følg anvisninger fra personalet

Husk, at anvisninger fra AFLD’s personale altid skal følges, og underret altid AFLD om utilsigtede hændelser som uheld, nærved-uheld, ulykker og brande.

Sikkerhedsfolder

Sikkerheds-, aflæsnings- og færdelsregler kan ses i folderen:

Forholdsregler ved alvorlige ulykker

  1. Stands ulykken!
  2. Tilkald hjælp via telefon på 112
  3. Oplys hvor ulykken er sket – og hvad der er sket
  4. Yd førstehjælp – og bed de ansatte om hjælp

Hjertestarter: AED/Hjertestarter forefindes lige udenfor hovedporten i Fasterholt og Tarm

Kontakt – i tilfælde af ulykke og brand

Hvordan kan vi blive bedre?

Vi vil også være glade for at modtage forslag, som kan forbedre sikkerhed og miljø. Send os en mail på afld@afld.dk, hvis du har forslag til forbedringer.