Miljø

AFLD arbejder for at optimere affaldshåndtering og opfylde nationale genanvendelsesmål. Miljøgodkendelser til AFLDs anlæg er tilgængelige samt AFLDs miljøårsrapporter, der dokumenterer påvirkninger og initiativer.

Miljøårsrapporter

AFLDs miljøårsrapporter dokumenterer miljøpåvirkninger samt initiativer, der mindsker miljøpåvirkninger.
Sangsvaner nær Fasterholt

Miljøgodkendelser for AFLD

Se miljøgodkendelser for AFLD Fasterholt og AFLD Tarm. Godkendelserne sikrer overholdelse af miljølovgivningens krav.

AFLDs miljøpolitik

Vi arbejder med at optimere processer for håndtering af affald og medvirker til at opfylde de nationale genanvendelsesmål.