AFLDs miljøpolitik

Vi arbejder med at optimere processer for håndtering af affald og medvirker til at opfylde de nationale genanvendelsesmål.

Miljømæssig forsvarlig håndtering af affald

AFLD skal sikre miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering for ejerkommunerne, herunder medvirke til at opfylde de nationale genanvendelsesmål og understøtte arbejdet med cirkulær økonomi.

Virksomhedens ambition er at opnå optimal bæredygtighed i alle processer og handlinger.

Vi tilstræber derfor at udvikle os kontinuerligt for øget energibesparelse, mindsket miljøbelastning og tilpasning til gældende observationer om klimapåvirkning.

Miljøforberedende tiltag

Indenfor de gældende rammer, herunder økonomiske hensyn, arbejder vi med:

  • At sikre, at vore anlæg er så ressourcebesparende og miljøtilpassede som muligt
  • At have klare handlingsplaner for at handle hurtigt og korrekt og undgå uheld (dersom uheld skulle forekomme)
  • At arbejde mod den højest mulige reelle genanvendelse af affald (dersom affaldet ikke kan placeres højere i affaldshierarkiet)

Grønt lån hos KommuneKredit

AFLDs lån ved KommuneKredit er godkendt som et grønt lån.

Certifikatet er bevis for, at AFLDs investering er finansieret med grønne obligationer i KommuneKredit.