Mineralsk affald til deponi

Mineralsk kan ikke genanvendes eller energiudnyttes. Vejledningen er gældende for deponeringsegnet mineralsk affald, der kan karakteriseret som rent og/eller forurenet.

Modtagekrav for mineralsk affald til deponi

Karakteriseringen af affaldet og dermed EAK koden afgør om de forskellige
fraktioner kan sammenblandes.

Eksempler på deponeringsegnet mineralske fraktioner

  • Aske
  • Bundaske
  • Slagger
  • Kedelstøv
  • Støv, slam og filterkager fra røggasrensning
  • Affald fra svejsning
  • Affald fra laserskæring af metal
  • Filespåner og drejespåner af jern
  • Metalstøv og partikler af jern

Støvende fraktioner skal være emballeret eller befugtet

Læs mere om mineralsk affald på Ressourceportalen