Innovationscamp 2023, oplæg

Innovationscamp 2023

AFLD blev inviteret til at være temavirksomheden på Erhvervsakademi MidtVests Innovationscamp i år.

Fra affald til værdi

Erhvervsakademi MidtVest rakte ud til AFLD gennem bæredygtig Herning. Det betød, at over 100 studerende fra Erhvervsakademi MidtVest arbejdede med temaet ‘Fra affald til værdi’ gennem 26 udfordringer, som AFLD stillede de studerende.

Innovationscampens første dag bestod af rundvisning hos AFLD med præsentation af selskabet og de udvalgte udfordringer. På dag to fik de studerende tid til at arbejde med udfordringerne og fik feedback fra AFLD.

Dag 3 var en messe-dag, hvor de studerende præsentede deres løsning på den valgte udfordring.

De studerende gennemskuede mange af problemstillingerne, og kom med gode løsningsforslag bl.a. et affaldssorterings-spil, hvis formål var at øge viden om korrekt affaldssortering gennem leg.