Mogens Thude 25 års jubilæum

AFLD's driftschef Mogens Thude fejrede den 1. november 2023 25 års jubilæum.

For 25 år siden startede Mogens som driftsleder i Østdeponi for lossepladsen i Fasterholt og for øvrige behandlingsentrepriser.

I 2006 blev Mogens driftschef for alle anlæg og materiel i Østdeponi, og i 2016 blev Mogens driftschef i det fusionerede selskab mellem Østdeponi og ESØ – altså AFLD med driftsansvaret på især anlæggene i henholdsvis Tarm og i Fasterholt.

AFLD’s direktør Poul Kristensen sagde i sin tale til Mogens:

“Det samme gælder din store ekspertise på affaldsområdet, hvor du fra at starte fra bunden for 25 år siden til i dag – efter min mening – blandt andet at være en førsteklasses vidensbank indenfor affaldsbehandling og her blandt landets ypperste.”

Se i øvrigt portrættet af Mogens Thude i Dagbladet Ringkøbing-Skjern her

Fra Mogens og AFLD lyder der et stort tak til alle fremmødte.