Webtilgængelighed

AFLD tilstræber at efterleve de anbefalinger, der til webtilgængelighed, så alle brugere let kan forstå og tilgå websitet.

AFLD.dk skal være tilgængeligt for alle

Her på siden kan du se hvilke anbefalinger vi lever op til, hvilke vi ikke gør, og hvordan du kan kontakt os hvis du oplever ikke-tilgængeligt indhold.

Læs også: Digitaliseringsstyrelsen om webtilgængelighed

Krav til webtilgængelighed

For at overholde webtilgængelighedskravene, er AFLDs website udviklet så det lever op til de retningslinjer, der er fastlagt i WCAG 2.1

Retningslinjerne er opdelt i fire hovedområder, Opfattelighed, Betjening, Forståelighed og Robusthed, der skal sikre, at alle brugere kan opfatte, betjene, forstå og tilgå websitet.

Test af tilgængelighed

AFLDs website er således udviklet, så indhold og funktionalitet på sitet er tilgængeligt for brugere af assisterende teknologi. Vores leverandør SustainableWeb foretager løbende både automatiske og manuelle test.

Det tester vi:

  • Tastaturnavigation i menuer, på sidens indhold og i footer.
  • Kontrastniveauer.
  • Overskriftsniveauer.
  • Søgning på websitet.
  • Oplæsning med blandt andet Microsoft Narrator, NVDA og JAWS.
  • Forenklet læser i Microsoft Edge

Det har vi ikke testet:

Ikke-tilgængeligt indhold

De fleste PDF filer på websitet er ikke tilgængelige; de er af ældre dato eller fra før vi blev opmærksomme på webtilgængelighed. Vi tilstræber at PDF-filer fremadrettet bliver webtilgængelige.

Savner du adgang til ikke-tilgængeligt indhold?

Har du brug for adgang til informationerne i fx en ikke-tilgængelig PDF-fil, så kontakt os og vi finder en løsning.

Oplever du fejl i teknikken ved brug af assisterende teknologi?

Hvis du oplever fejl ved fx brug af tastatur, skærmlæser eller anden teknologi, så vi vores leverandør meget kontaktes, så vi kan få problemet afdækket og fikset til gavn for alle. Kontaktinfo finder du nederst på SustainableWeb.dk