Affaldssortering

Modtageanlægene Fasterholt og Tarm håndterer årligt mange ton sorteret affald, som sendes videre og genanvendes til nye materialer.

Madaffald

Se her, hvad der sker med madaffald som indsamles til genanvendelse.

Pap og papir

Se her, hvad der sker med papir og pap som indsamles til genanvendelse.

Restaffald

Se her, hvad der sker med det affald, der ikke kan genanvendes.