Affaldssortering

Modtageanlægene Fasterholt og Tarm håndterer årligt mange ton sorteret affald, som sendes videre og genanvendes til nye materialer.

Tekstilaffald

Tekstilaffald bliver sorteret op i tekstiltyper. Tekstiltyperne bliver spundet op til tråde til tøj, klippet til klude, eller går til energiudnyttelse.

Glas

Glas sorteres op i farver og genanvendes til nyt glas for eksempel syltetøjsglas og vinflasker.

Farlig affald

Indholdet i de farlige affaldskasser bliver håndsorteret og sendt til destruktion, genanvendelse eller forbrænding.

Restaffald

Se her, hvad der sker med det affald, der ikke kan genanvendes.

Madaffald

Se her, hvad der sker med madaffald som indsamles til genanvendelse.

Pap og papir

Se her, hvad der sker med papir og pap som indsamles til genanvendelse.