Forår på Tarm modtageanlæg

Organisation og ejerkommuner

AFLD varetager opgaver for Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune.

Aftager affald fra seks kommuner

Siden 1975 har AFLD I/S opbygget en stærk og bred kompetence inden for miljørigtig affaldshåndtering. I dag – snart 50 år efter etableringen – varetager AFLD en bred vifte af affaldsrelaterede opgaver for ejerkommunerne Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune.

AFLD er kommunernes og borgernes affaldsselskab. Vores vigtigste opgave er at modtage og håndtere al det affald, ejerkommunerne råder over. Det gør vi dagligt med fokus på miljøet, økonomi og samarbejde på vores to anlæg i Fasterholt og Tarm.

Forår på Tarm behandlingsanlæg
Tarm modtageanlæg – en forårsdag

Behandling og genanvendelse af affald

Hvert år sorterer, oparbejder og genanvender vi 300.000 ton affald fra kommunernes 310.000 indbyggere og virksomheder med højst mulig genanvendelse og værdi for øje.

Vi er ejernes ekspert og sparringspartner, og vi bidrager med specialviden inden for affaldshåndtering ved blandt andet at hjælpe ejerkommunerne, transportører og virksomheder med svar på, hvordan forskellige affaldsfraktioner kan genanvendes, og hvordan farligt affald skal behandles.

Hvorfor navnet AFLD?

AFLD opstod som en fusion af ESØ og Østdeponi den 1. januar 2016. I navnet AFLD udtales hvert bogstav for sig – A F L D – og navnet relaterer til vores vigtigste ressource; affald. I vores logo finder du nemlig et lysegrønt F og et lysegrønt A der indsat i AFLD danner ordet AFFALD.

Organisationsplan

Organisationsplan i SVG med Fira Sans font og AFLD farver

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af et byrådsmedlem fra hver ejerkommune.

Preben Friis-Hauge (V)

Formand · Varde Kommune

Steen Christensen (A)

Næstformand · Hedensted Kommune

Simon Nicolajsen (A)

Bestyrelsesmedlem · Billund Kommune

Anne Marie Søe Nørgaard (V)

Bestyrelsesmedlem · Herning Kommune

Kasper Pauli Pedersen (A)

Bestyrelsesmedlem · Ikast-Brande Kommune

Ole Nyholm Knudsen (V)

Bestyrelsesmedlem · Ringkøbing-Skjern Kommune