Blandet affald til deponi

Deponiaffald er affald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald deponeres i særlige celler, så det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.

Modtagekrav for blandet affald til deponi

Vejledningen er gældende for deponeringsegnet affald, der kan karakteriseret som rent og/eller forurenet.

Karakteriseringen af affaldet og dermed EAK koden afgør om de forskellige fraktioner kan sammenblandes.

Eksempler på deponeringsegnet fraktioner:

Glasfiber

 • Både
 • Campingvogne
 • Vindmøllevinger
 • Hærdet kul/glasfiber

Glas

 • Blyindfattede ruder
 • Brandsikkert glas
 • Ceranglas
 • Glasbyggesten
 • Øvrigt glas – Ikke emballageglas og andet genanvendeligt glas

Byggebranchen

 • Glaserede klinker/tegl
 • Cement
 • Tungmetalforurenet beton, tegl og klinker
 • Hardy plank og lign.
 • Cement baseret byggeplader (Ikke tagplader)
 • MgO-plader
 • Skorstenskerner
 • Tilsodet byggematerialer – ikke-genanvendeligt
 • Glasuld (Typisk gule måtter)

Stenuld ikke genanvendeligt som f.eks.

 • Vintermåtter
 • Måtte med på limet papir/folie/alu.
 • Rørskåle med alu.
 • Granulat

Måtter forurenet af puds eller andre ikke farlige materialer. (Forurenet med asbest vælges fraktion: Deponi – tagplader asbestholdigt affald og ikke denne fraktion)

Stenuld der er ”Rent” og dermed genanvendeligt modtages ikke til deponering.

Sanitet

 • Håndvaske
 • Toiletter

PVC-produkter

 • Grammofonplader
 • Gulvbelægninger
 • Havebassiner, folier
 • Haveslanger
 • Kloakrør (ikke-genanvendeligt)
 • Trapezplader (ikke-genanvendeligt)

Øvrigt affald

 • Filterstøv
 • Sand fra sandfang
 • Sand fra vejbrønde
 • Gadeopfej
 • Filtersand fra vandbehandling
 • Fajance
 • Keramik

Læs mere om blandet deponi på Ressourceportalen