Miljøårsrapporter

AFLDs miljøårsrapporter dokumenterer miljøpåvirkninger samt initiativer, der mindsker miljøpåvirkninger.